Εργασίες Βαθμονόμησης 8 Ασθενοφόρων Μάρκας Mercedes Sprinder 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες Βαθμονόμησης 8 Ασθενοφόρων Μάρκας Mercedes Sprinder 313

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργασίες Βαθμονόμησης ασθενοφόρων μάρκας Mercedes Sprinder 313, 8 ασθενοφόρων
Εκτιμώμενη αξίας Σύμβασης 1360,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 122/18-09-2019
ΑΔΑ 6ΜΦ8ΟΡ1Π-ΣΦΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear