Εργασίες βαφής για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες βαφής για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ – 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Αριθμός Εντολής 21/03-02-2017
ΑΔΑ ΩΣ80ΟΡ1Π-ΠΨΤ
ΑΔΑΜ 17PROC005857208
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear