Εργασίες βαφής Ασθενοφόρων κι επιβατικού οχήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για ένα έτος ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες βαφής Ασθενοφόρων κι επιβατικού οχήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για ένα έτος ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ( MERCEDES, VW, CITROEN, FORD, FIAT ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( CITROEN SAXO ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ).
Αριθμός Εντολής 233/18-09-2018
ΑΔΑ ΩΥ0ΚΟΡ1Π-Ρ31
ΑΔΑΜ 18PROC003933661
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear