Εργασίες συντήρησης – βαφής κτιρίου Επιχειρησιακού Τομέα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες συντήρησης – βαφής κτιρίου Επιχειρησιακού Τομέα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ) 80m2 ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 144/2018
ΑΔΑ Ω84ΞΟΡ1Π-ΙΛ6
ΑΔΑΜ 18PROC003338448
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear