ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ44/11-05-2023
ΑΔΑ 6Υ0ΠΟΡ1Π-ΘΗ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-07-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear