ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ 44/11-05-2023
ΑΔΑ 6Υ0ΠΟΡ1Π-ΘΗ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear