Εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Τομέα Πάρου – Παραρτήματος Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Τομέα Πάρου – Παραρτήματος Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 11/2018
ΑΔΑ Ω17ΟΟΡ1Π-ΙΩΡ
ΑΔΑΜ 18PROC003515640
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear