ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αριθμός Εντολής Π01/24-01-2023
ΑΔΑ ΨΓΝΒΟΡ1Π-ΥΞΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear