ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής Α05/06-10-2023
ΑΔΑ ΨΖΥΘΟΡ1Π-ΓΨΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear