ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ FAN COILS UNITS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ FAN COILS UNITS

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FCU
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/C
Αριθμός Εντολής 67/03-05-2018
ΑΔΑ 6ΞΡΧΟΡ1Π-7ΑΠ
ΑΔΑΜ 18PROC003057665
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear