ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ49/18-08-2020
ΑΔΑ 6ΟΒΙΟΡ1Π-0ΝΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear