ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12.000BTU ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12.000BTU ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12.000BTU ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ72/19-07-2022
ΑΔΑ Ψ07ΙΟΡ1Π-Η0Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-08-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear