ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΖ( ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΖ( ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΖ( ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ 54/26-06-2023
ΑΔΑ ΨΦΑΣΟΡ1Π-ΛΜΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear