ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ) ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ) ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ) ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
Αριθμός Εντολής Γ23/22-07-2019
ΑΔΑ ΩΡΩΚΟΡ1Π-ΖΔ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear