Εργασίες συνεργείου για τον καθαρισμό έξι ασθενοφόρων οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες συνεργείου για τον καθαρισμό έξι ασθενοφόρων οχημάτων

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασίες συνεργείου για τον καθαρισμό έξι ασθενοφόρων οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 51 Τ/30-04-2018//2018
ΑΔΑ ΨΓΝΧΟΡ1Π-ΧΨ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear