Εργασίες συνεργείου για τον καθαρισμό έξι ασθενοφόρων οχημάτων (τομέας Σερρών) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες συνεργείου για τον καθαρισμό έξι ασθενοφόρων οχημάτων (τομέας Σερρών)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασίες συνεργείου για τον καθαρισμό έξι ασθενοφόρων οχημάτων (τομέας Σερρών)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 64 Τ/11-05-2018/2018
ΑΔΑ 6Π7ΝΟΡ1Π-1ΓΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear