ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΗΗ-7247 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΗΗ-7247 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΗΗ-7247 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 953/04-05-2017
ΑΔΑ ΨΙ7ΛΟΡ1Π-ΛΙΘ
ΑΔΑΜ 17PROC006138675
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear