ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ98/14-10-2021
ΑΔΑ Ω32ΧΟΡ1Π-Ψ93
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear