ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 6/21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 6/21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 6/2021
ΑΔΑ ΩΖ66ΟΡ1Π-Ξ28
ΑΔΑΜ 21PROC009049953
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2021 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear