Εργασίες καθαρισμού κτιρίου ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου του Παραρτήματος Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες καθαρισμού κτιρίου ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου του Παραρτήματος Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ( ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΑΚ 3/2018
ΑΔΑ 654ΣΟΡ1Π-Π0Ζ
ΑΔΑΜ 18PROC003502169
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear