ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 44/26-03-2020
ΑΔΑ ΨΒ6ΡΟΡ1Π-0Τ8
ΑΔΑΜ 20PROC006487971
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear