ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3303 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3303 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3303 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 114/05-08-2020
ΑΔΑ 6ΧΖΟΟΡ1Π-ΔΓΡ
ΑΔΑΜ 20REQ007382218
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear