ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERSEDES SPRIDERR CDI 313
Αριθμός Εντολής 75/23-05-2017
ΑΔΑ 9ΨΧΟΡ1Π-Ε4Ο
ΑΔΑΜ 17PROC001550304
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear