Εργασίες Φανοποιιας για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΗ 1468 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες Φανοποιιας για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΗ 1468

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΣΥΡΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΩΝ

Εκτιμέμενη αξία Σύμβασης 175,00€ με ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 88/04-07-2019
ΑΔΑ 999ΠΟΡ1Π-ΦΥΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear