Εργασίες φανοποιείας για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες φανοποιείας για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 6783 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 187/2018
ΑΔΑ Ψ6ΚΗΟΡ1Π-ΓΙΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003861745
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear