Εργασίες φανοποιείας για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες φανοποιείας για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 3498 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 314
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 44/2017
ΑΔΑ ΩΝ7ΥΟΡ1Π-ΩΝ3
ΑΔΑΜ 17PROC006308015
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear