Εργασίες φανοποιείας ασθενοφόρων κι επιβατικού οχήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για 1 έτος ( σύναψη ετήσιας Σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες φανοποιείας ασθενοφόρων κι επιβατικού οχήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για 1 έτος ( σύναψη ετήσιας Σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ( MERCEDES, VW, CITROEN, FORD, FIAT ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( CITROEN SAXO ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ).
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 234/2018
ΑΔΑ ΩΙΑΗΟΡ1Π-Κ3Ο
ΑΔΑΜ 18PROC003825135
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear