Εργασίες Φανοποιεία για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες Φανοποιεία για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργασίες Φανοποιείας για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 262,10 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 135/09-10-2020
ΑΔΑ ΩΧΩ7ΟΡ1Π-ΟΩΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear