ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 48/19/2019
ΑΔΑ ΨΩΛ2ΟΡ1Π-0ΒΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear