ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 1004 ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 1004 ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ HALDEX,ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΑΖΜΑΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
Αριθμός Εντολής Τ69/19-07-2022
ΑΔΑ ΨΤΨΔΟΡ1Π-Ω5Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear