Εργασίες επισκευής μηχανικών μερών Ασθενοφόρων και επιβατικού οχήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες επισκευής μηχανικών μερών Ασθενοφόρων και επιβατικού οχήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ( MERCEDES, VW, CITROEN, FORD, FIAT ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ CITROEN SAXO ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ( ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 232/2018
ΑΔΑ 6ΥΞΕΟΡ1Π-ΓΑΔ
ΑΔΑΜ 18PROC003774573
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear