Εργασίες επισκευής μηχανικών μερών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για ένα ( 1 ) έτος, ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες επισκευής μηχανικών μερών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Μυτιλήνης για ένα ( 1 ) έτος, ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ). ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΤΙΜΗ/ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 6.000€
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 142/2017
ΑΔΑ 6Υ4ΕΟΡ1Π-ΧΗΔ
ΑΔΑΜ 17PROC001584502
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear