ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ΚΗΗ 7222, ΚΗΗ 7221, ΚΗΗ 7216, ΚΗΗ 7220, ΚΗΗ 7218, ΚΗΗ 7214 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ΚΗΗ 7222, ΚΗΗ 7221, ΚΗΗ 7216, ΚΗΗ 7220, ΚΗΗ 7218, ΚΗΗ 7214

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ΚΗΗ 7222, ΚΗΗ 7221, ΚΗΗ 7216, ΚΗΗ 7220, ΚΗΗ 7218, ΚΗΗ 7214
Αριθμός Εντολής Τ45/24-07-2020
ΑΔΑ ΩΑ6ΚΟΡ1Π-30Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear