ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙ-ΖΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΗΙ9979, ΚΗΗ 7804 & ΚΗΙ 8420 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙ-ΖΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΗΙ9979, ΚΗΗ 7804 & ΚΗΙ 8420

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙ-ΖΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΗΙ9979, ΚΗΗ 7804 & ΚΗΙ 8420
Αριθμός Εντολής Τ27/06-05-2021
ΑΔΑ ΨΑΓ0ΟΡ1Π-ΤΚΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear