ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής Τ22/23-02-2022
ΑΔΑ 9Η8ΥΟΡ1Π-ΦΡ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-06-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear