ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ51/22-06-2023
ΑΔΑ Ψ6Θ4ΟΡ1Π-ΟΚΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-07-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear