ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ.

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Αντικείμενο των πέντε διακριτών συμβάσεων είναι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των οίκων κατασκευής RENAULT (3.200,00€), FIAT (5.000,00€), CITROEN (16.000,00€), MERCEDES (14.000,00€) και VW (16.000,00€) του ΕΚΑΒ Λαμίας. Στις προαναφερόμενες αξίες συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ24%.
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-07-2023
Αριθμός Διακήρυξης 5/2023
ΑΔΑ Ω858ΟΡ1Π-2ΩΚ
ΑΔΑΜ 23PROC013189312
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2023 - Ωρα 23:59
Αρχείο PDF pdf
Bear