ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 2114/29-09-2017
ΑΔΑ ΩΟΗ6ΟΡ1Π-Τ1Ο
ΑΔΑΜ 17PROC002020518
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear