ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 934/2018
ΑΔΑ ΩΠ8ΛΟΡ1Π-Ε92
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear