ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055
Αριθμός Εντολής Γ13/15-04-2020
ΑΔΑ 6Ι8ΧΟΡ1Π-ΜΦ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear