ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 ΤΟΥ ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Γ08/01-03-2022
ΑΔΑ ΨΓΨΒΟΡ1Π-ΥΦΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2022
Αρχείο PDF pdf
Bear