ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Αριθμός Εντολής Γ29/03-10-2019
ΑΔΑ ΨΒΥ6ΟΡ1Π-ΡΡ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear