ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Ν) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Ν)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Αριθμός Εντολής Γ29/23-11-2020
ΑΔΑ 65Ω2ΟΡ1Π-ΠΞΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear