ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Αριθμός Εντολής Γ28/23-11-2020
ΑΔΑ ΩΙΞ7ΟΡ1Π-Τ3Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear