ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 87/19-08-2019
ΑΔΑ 6Λ6ΙΟΡ1Π-5ΣΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear