ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΕ:337 ΚΑΙ 243-257
Αριθμός Εντολής 2883/04-10-2018
ΑΔΑ 6ΟΡ3ΟΡ1Π-5ΤΗ
ΑΔΑΜ 18PROC003785418
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear