ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 564/07-05-2019
ΑΔΑ ΨΛΕΕΟΡ1Π-1Ο0
ΑΔΑΜ 19PROC004901448
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2019
Bear