ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΗΙ-3465 ΚΑΙ ΚΗΙ-3302) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΗΙ-3465 ΚΑΙ ΚΗΙ-3302)

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΗΙ-3465 ΚΑΙ ΚΗΙ-3302)
Αριθμός Εντολής 1415/17-05-2018
ΑΔΑ Ψ38ΕΟΡ1Π-94Λ
ΑΔΑΜ 18PROC003113298
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear