ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,80 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,80 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 18 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΚΑΙ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ.
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ UPVC, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ200 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΣΕΙΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΑΥΤΩΝ, ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΡΑΧΙΟ, ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.
3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 151/21-09-2017
ΑΔΑ 6ΑΚ5ΟΡ1Π-79Ξ
ΑΔΑΜ 17REQ001974633
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear