ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 34Λ/08-05-2017
ΑΔΑ 9ΨΝΟΟΡ1Π-ΣΥΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear